امروزه هر سازمان به کمک دریافت داده های صحیح و تحلیل آن ها و استخراج نتایج مدیریتی می تواند در زمره کسب و کار های موفق قرار گیرد، که این امکان با برنامه ریزی و راه اندازی یک سیستم هوش کسب و کار برای سازمان ها فراهم می گردد.

کسب و کار هوشمند به مجموعه‌ای از مهارت‌ها، فناوری ها و برنامه‌های كاربردی اطلاق مي‌شود كه به‌ منظور جمع‌آوری، يكپارچه‌سازی، تجزيه ‌و‌ تحليل و ايجاد دسترسي به انباره ‌هاي داده سازمان مورد استفاده قرارمي‌گيرند. هوش تجاری در قالب پردازش تحليلی برخط (OLAP) به تحليل داده‌های تجاری و ایجاد بستری مناسب جهت اتخاذ تصميمات دقيق و هوشمند می پردازد. هوش تجاری، نه به عنوان يک محصول و نه به عنوان يک سيستم، بلکه به عنوان يک معماری و رويکردی جديد مورد نظر است که البته شامل مجموعه ای از برنامه‌های کاربردی و تحليلی است.

تحلیل داده های کسب وکار

در واقع طی سالیان اخیر Business Intelligence یا همان هوش کسب و کار به یکی از موضوعات مهم عرضه فناوری اطلاعات تبدیل شده است.
یکی از مهم ترین اهداف BI تصمیم گیری براساس داده های تحلیل شده و افزایش دقت و سرعت در ارائه تحلیل مبتنی بر داده ها است این ویژگی ها به سازمان کمک خواهد کرد تا تصمیم گیری ها بر مبنای حقایق و هوشمندانه تر اتخاذ شوند در نتیجه بهره وری و کارایی سازمان نیز افزایش می یابد.

فرآیند تحلیل داده ها

فرایندی که در آن داده ها : از بخش های مختلف سازمان جمع آوری می شود ، تحلیل آماری و ریاضی بر روی آن صورت می گیرد ، تبدیل به بسته های اطلاعات ارزشمند می گردد ، و در غالب نمودارها و جداول معنا دار تصویر می گردد، فرآیند تحلیل داده نامیده می شود.

 

اهداف تحلیل داده کسب و کار :
1) تصمیم گیری بر اساس تجربیات گذشته سازمان
2) یکپارچگی اطلاعات کل سازمان در یک سیستم
3) دسترسی آسان به اطلاعات در حداقل زمان ممکن
4) تسریع و بهبود فرایند تصمیم گیری
5) تشخیص، پیش بینی و مقایسه روند ها

تحلیل داده های کسب وکار