به منظور مکانیزه نمودن اعلام خرابی و افزایش کیفیت و رضایتمندی شما مشتریان عزیز شرکت کیان پرداز هوشمند اقدام به پیاده سازی سیستم مکانیزه اعلام خرابی در سیستم CRM خود نموده است تا بتواند علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات خود نسبت به افزایش رضایتمندی و ارائه گزارشات مدیریتی به آن سازمانها اقدام نماید.امید است پیاده سازی این سامانه گام موثری در بهبود ارائه خدمات این شرکت به شما مشتریان عزیز باشد .

ورود به سامانه پشتیبانی
آموزش ثبت درخواست پشتیبانی