انتخاب برگه

هزینه پنل و تعرفه پیامک‌ها

hazineye panel 01

نکته مهم: لازم به ذکر است به هزینه پنل و تعرفه پیامک‌ها ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.