انتخاب برگه

سامانه تحت وب خدمات الکترونیکی – میز خدمت

به منظور کاهش مراجعه حضوری ارباب رجوع به دستگاه های اجرایی، ارائه خدمات به موقع، سریع و آسان به آنان و همچنین ارتقا رضایت مندی  ارباب رجوع و در جهت اجرای تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی، شرکت کیان پرداز هوشمند سامانه تحت وب خدمات الکترونیکی (میز خدمت) را با امکانات زیر تولید و ارائه نموده است.

  • اطلاع رسانی در مورد هر یک از خدمات ارائه شده شامل روند شکایت و پیگیری آن و مسئول اصلی ارائه خدمت، مراحل گردش کار، هزینه های مورد نیاز دریافت خدمات، قوانین و مقررات، سوالات متداول، مدت زمان انجام خدمت، مستندات مورد نیاز
  • امکان ارسال اس ام اس اطلاع رسانی روند خدمت درخواست شده ارباب رجوع
  • امکان ثبت درخواست خدمت توسط ارباب رجوع در قالب فرم های الکترونیکی و بارگذاری و ارسال الکترونیکی مدارک و مستندات مورد نیاز برای دریافت خدمت
  • ارائه کد رهگیری منحصر به فرد به درخواست خدمت به منظور پیگیری مراحل اجرای درخواست خدمت و بازیابی و امکان مشاهده سوابق خدمات
  • انجام کلیه استعلامات و انجام فرآیندهای بین دستگاهی مورد نیاز برای ارائه خدمت
  • قابلیت ارائه و تحویل خدمت به ارباب رجوع به صورت الکترونیکی
  • نظرسنجی الکترونیکی درباره کیفیت خدمات ارائه شده در سامانه تحت وب خدمات الترونیکی (میز خدمت)

با توجه به وجود این نیاز در سازمان های متفاوت و فرآیندهای متفاوت این سامانه بر روی بستری پویا پیاده سازی شده است و بر اساس نیازمندی های هر سازمان قابل سفارشی سازی و آماده سازی می باشد.