ارتقاء مایکروسافت داینامیک سی‌آرام

شرکت مایکروسافت یک شرکت نرم افزاری بین المللی می باشد و تمامی محصولات خود را به طور مستمر بروز رسانی می نماید.

این بروز رسانی ها به دو صورت وجود دارد:

 • بروز رسانی های همان نسخه که جهت رفع مشکل و همچنین افزودن برخی قابلیت ها ارایه می گردد.
 • بروز رسانی و ارایه نسخه جدید که به همراه آن قابلیت های جدید و همچنین محصول جدیدی را ارایه می نماید.

 

نسخه های این نرم افزار  در ۱۰ سال گذشته به شرح ذیل می باشد:

 • نسخه ۳.۰
 • نسخه ۴.۰
 • نسخه ۵.۰ یا ۲۰۱۱
 • نسخه ۶.۰ یا ۲۰۱۳
 • نسخه ۷.۰ یا ۲۰۱۵
 • نسخه ۸.۰ یا ۲۰۱۶
 • نسخه ۹.۰ یا Dynamics 365

 

ارتقا یا بروز رسانی این نرم افزار به صورت های زیر ارایه می گردد:

 • بروز رسانی همان نسخه: در صورتی که سی آر ام آن مجموعه تحت پشتیبانی باشد ، صورت خواهد گرفت.
 • بروز رسانی به نسخه های جدید: با توجه به اختلاف نسخه و شرایط سی آر ام و حجم اطلاعات لازم می باشد تا با بخش فروش تماس حاصل فرمایید.