هزینه پنل و تعرفه پیامک‌ها

تعرفه ارسال پیامک اپراتور (خط ثابت) ۱۵۲
تعرفه ارسال پیامک اپراتور ۵۰۰۰۱ ۱۲۶
تعرفه ارسال پیامک اپراتور ۱۰۰۰ ۱۴۰
تعرفه ارسال پیامک اپراتور ۳۰۰۰ ۱۶۸
تعرفه ارسال پیامک اپراتور ۲۰۰۰ ۱۷۵
قیمت سامانه (ریال) ۲،۰۰۰،۰۰۰ ریال

نکته مهم: لازم به ذکر است به هزینه پنل و تعرفه پیامک‌ها ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.