درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

شرکت کیان پرداز هوشمند به منظور توسعه شبکه فروش و خدمات خود و همچنین افزایش سرعت در ارائه خدمات فروش به مشتریان، از متقاضیان واجد شرایط جهت اخذ نمایندگی (حقوقی و حقیقی) دعوت بعمل می آورد:

اخذ نمایندگی افراد حقوقی:

این نوع نمایندگی ویژه افراد حقوقی می باشد که درآن معرفی مشتری، معرفی محصول، و … توسط نماینده انجام می گیرد.

اخذ نمایندگی افراد حقیقی:

این نوع از نمایندگی ویژه افراد حقیقی می باشد که در آن همکار تجاری به بازاریابی محصولات و معرفی مشتریان می پردازد. پس از معرفی مشتری تمامی فرآیندهای عقد قرارداد، آموزش و پشتیبانی به عهده دفتر مرکزی شرکت کیان پرداز هوشمند خواهد بود.

 جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا درخواست بررسی از طریق فرم درخواست اقدام نمایید: