انتخاب برگه

ماژول اتوماسیون اداری

یکی از ویژگی هایی که همیشه بر روی سی آر ام مایکروسافت مورد بحث قرار داشت و دارد ، که پس از بررسی های متعدد اتوماسیون اداری ارایه نموده است .
قابلیت های کلی ماژول اتوماسیون اداری به شرح ذیل می باشد :

 • ثبت نامه وارده
 • ثبت نامه صادره
 • ثبت نامه داخلی
 • تخصیص شماره نامه بر اساس قوانین و قابلیت های موجود در ماژول شماره انداز خودکار
 • امکان ایجاد کپی از نامه
 • امکان ارجاع بر اساس چارت سازمانی
 • امکان ثبت هامش برای هر نامه
 • امکان ثبت هامش خصوصی
 • امکان برقراری انواع ارتباط مابین نامه ها، عطف، پیرو، ارتباط
 • امکان تعریف سطوح دسترسی متفاوت
 • امکان استفاده از DMS جهت شرکت ها با حجم نامه بالا
 • قابلیت جستجو و فیلتر بر اساس تمامی قابلیت های سی آر ام
 • امکان بایگانی نامه
 • ثبت کلیه مراحل و رویدادهای نامه علاوه بر قابلیت Auditing موجود در سی آر ام
 • قابلیت فقط خواندنی نمودن فرم سی آر ام جهت جلوگیری از تغییر اطلاعات به صورت سهوی
 • امکان ایجاد فرمت نامه های متفاوت جهت سهولت در صدور نامه های تکراری به صورت Word