انتخاب برگه

ماژول نمایش ساختار درختی

ماژول ساختار درختی با وجود قابلیت نمایش سلسه مراتبی نرم افزار مایکروسافت داینامیک سی آر ام کمتر احساس نیاز می شد ولی با این وجود ارتباط محدود و نمایش آن نیز کاملا محدود هست لذا با توجه به این محدودیت ، شرکت کیان پرداز اقدام به پیاده سازی ماژولی جهت برطرف نمودن این ویژگی نموده است .
لذا ماژولی جهت نمایش این ارتباطات با استفاده از یک فرم واسط ارتباطی نموده است .
قابلیت های ماژول نمایش ساختار درختی عبارتند از :

  • امکان درج این ماژول در تمامی فرم های سی آر ام
  • امکان تعریف انواع ارتباطات میان فرم های مایکروسافت داینامیک سی آر ام
  • نمایش کامل درختی ارتباطات فرم های سی آر ام به صورتی که امکان نمایش فرم های مایکروسافت داینامیک سی آر ام به صورتی وجود دارد که تمامی ارتباطات به صورت کامل نمایش داده می شود
  • علی رقم اسم آن که درخت می باشد و اصولا از یک فرم به زیر نمایش داده می شود تمامی ارتباطات نمایش داده می شود .
  • امکان نمایش لیست اطلاعات فرم های مرتبط