به دلیل قطعی خطوط شرکت خواهشمند است تا برطرف شدن مشکل برای تماس از طریق شماره های ۰۹۱۹۸۹۰۶۸۵۰ یا ۰۹۳۹۳۹۵۹۰۸۲ با ما در تماس باشید

اتوماسیون اداری بر پایه مایکروسافت سی آر ام

اتوماسیون اداری بر پایه مایکروسافت سی آر ام  با توجه به گستردگی سی آرم مایکروسافت پس از درخواست های بسیار و تحلیل سیستم اتوماسیون اداری با نگرش بومی در این سیستم پیاده سازی گردید.

قابلیت های این اتوماسیون عبارتند از :

 1. چند زبانه بودن‌این سیستم
 2. نامه وارده
 3. نامه صادره
 4. نامه داخلی
 5. شماره گذاری نامه ها
 6. استفاده از اطلاعات مشتری و اتصال به هر مشتری
 7. امکان اتصال به کلیه موجودیت و فرم های سی آر ام
 8. امکان درج هامش یا دستور بر روی هر نامه
 9. استفاده از چارت سازمانی سی آر ام
 10. امکان ایجاد رونوشت به تعداد نا محدود
 11. امکان ایجاد رونوشت همزمان و ارجاع آن به کاربران به صورت همزمان از طریق چارت سازمانی
 12. امکان عطف به سایر نامه ها
 13. امکان پیرو‌ به سایر نامه ها
 14. امکان ارتباط به سایر نامه ها
 15. امکان ضمیمه نمودن انواع فایل به نامه
 16. امکان اسکن نمودن و ضمیمه نمودن آن به نامه
 17. نمایش کلیه مراحل ارجاع
 18. ثبت کلیه تغییرات