Select Page
نحوه ساختن Email Account  جدید: برای ساختن Email Account جدید از منوی Tools گزینه …Account setting را انتخاب کنید. همانند شکل زیر در پنجره Account setting, در سربرگ E-mail روی گزینه New کلیک کنید. در پنجره ظاهر شده تیک گزینه Manually configure server settings or additional server types را فعال و بر روی Next کلیک […]

نحوه ساختن Email Account  جدید:

برای ساختن Email Account جدید از منوی Tools گزینه …Account setting را انتخاب کنید.

تنظیمات اکانت اوت لوک 2007

همانند شکل زیر در پنجره Account setting, در سربرگ E-mail روی گزینه New کلیک کنید.

ایجاد اکانت اوت لوک 2007

در پنجره ظاهر شده تیک گزینه Manually configure server settings or additional server types را فعال و بر روی Next کلیک کنید.

ایجاد ایمیل اوت لوک 2007

سپس گزینه Internet Email را انتخاب و بر روی Next کلیک کنید.

افزودن اکانت اوت لوک 2007

سپس تنظیمات را مانند شکل زیر انجام دهید:

۱- در قسمت Your Name نام خود را وارد کنید.

۲- در قسمت Email Address آدرس ایمیل خود را وارد کنید.

۳- در قسمت Account Type گزینه POP3 را انتخاب کنید.

۴- در قسمت Incoming mail server ,Ip یا نام server دریافت کننده ایمیل ها را وارد کنید.

۵- در قسمت Outgoing mail server ,Ip یا نام server دریافت کننده ایمیل ها را وارد کنید.

۶-در قسمت User Name نام کاربری Account را برای ورود به Mail Server وارد کنید.

در قسمت Password رمز عبور Account را وارد نمایید.

سپس بر روی Next  کلیک کنید.

تنظیمات ایمیل اوت لوک 2007

در پنجره ظاهر شده بر روی Finish کلیک کنید. به این ترتیب Email Account مورد نظر ساخته می شود.

ایمیل اکانت اوت لوک 2007

نحوه ساختن Email Account  جدید.outlook 2007

۰ دیدگاه

ارسال یک دیدگاه

ایجاد قواعد در Outlook

چنانچه تمایل داشته باشید ایمیل های یک سازمان یا شخص به پوشه ای که شما تعیین می نمائید انتقال یابد...

بکاپ از اکانت Outlook

چنانچه تمایل دارید از اکانت تنظیم شده در outlook خود بکاپ تهیه کنید ابتدا می بایست مسیر Data File...