ویژگی حذف انبوه در سی آر ام

Bulk Delete in CRM

ویژگی حذف انبوه به شما کمک می کند با حذف داده هایی که دیگر نیازی ندارید، کیفیت داده ها را حفظ کرده و مصرف فضای ذخیره سازی سیستم را مدیریت کنید.

  • از ریبون بالا به قسمت Management Data>Setting رفته
  • سپس Delete Record Bulk را انتخاب کنید.
  • در صفحه ی باز شده بر روی new کلیک کرده
  • در ویزارد باز شده، next را انتخاب کنید
  • در قسمت for Look ،انتیتی ای که میخواهید Delete Bulk را روی آن انجام دهید، انتخاب میکنید
  • در بخش View Saved Use ،ویوی موردنظر برای حذف انبوه را انتخاب کنید در غیر این صورت New راانتخاب کنید.
  • با انتخاب new به عنوان ویوی موردنظر الزم است، بر روی Select کلیک نمایید و فیلدهایی از انتیتی ای که در بخش ۵ انتخاب کردید را، انتخاب کنید و روی آن شروطی را اعمال ک نید تا بر اساس آن حذف انبوه صورت بگیرد
  • با انتخاب Preview رکوردهایی که بر اساس شروطی که گذاشتید و ویوی ی که انتخاب کردید را میتوانید مشاهده کنید، در انتها next را انتخاب کنید
  • با انتخاب گزینه ی Time Scheduled At ،زمانی که فرایند حذف انبوه انجام شود را مشخص میکنید، با انتخاب گزینه ی every After Job this Run ،میتوانید تنظیم کنید به صورت تکرار شونده در بازه ی زمانی مشخص حذف انبوه انجام شود. در انتها با انتخاب گزینه ی next و submit فرایند حذف شروع میشود

با ما در تماس باشید

برای دریافت آخرین مقالات و نوشته ها عضو خبرنامه شوید.

© 2021 تمام حقوق این وبلاگ متعلق به کیان پرداز هوشمند می باشد.