تعرفه ثبت خط به شرح زیر می باشد.

Memo Style 1

نکته مهم: لازم به ذکر است به هزینه خط ثابت 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌گردد.